banner
visie

Voorop staat dat alle partijen verenigd in Brede School De Bouwmeester intensief met elkaar samen werken maar dat de eigenheid en de specifieke kwaliteiten van elke partij afzonderlijk de hoofdzaak blijven.

Met alle partijen binnen Brede School De Bouwmeester streven wij drie dezelfde doelen na:

  1. Keuzevrijheid binnen Brede School: kinderen hebben plezier, kunnen doen wat ze graag willen en kunnen hierin zelf een keuze maken.
  2. Doorgaande leerlijn: het laten toenemen van leerprestaties door binnen- en buitenschools hier op dezelfde manier aandacht aan besteden.
  3. Vergroten sociale vaardigheden: zodat kinderen zich kunnen verplaatsen in een ander, kunnen samenwerken, anderen helpen en conflicten oplossen. Kinderen en ouders participeren actief in de Brede School. Met elkaar zijn wij een onderdeel van de wijk, waarin sociale cohesie en contact tussen jong en oud belangrijk is.