banner
Burgerschap

Burgerschap op onze school
Op onze school vinden we het belangrijk dat alle mensen, met hun verschillende achtergronden en overtuigingen, zich welkom voelen. We willen dat onze leerlingen leren hoe ze op een goede manier deel kunnen uitmaken van de maatschappij in de toekomst. Ze moeten niet alleen respect hebben voor andere mensen en hun ideeën, maar ook voor elkaar zorgen.

Hier leren we de kinderen om goed met anderen om te gaan en samen te werken. We willen dat ze veel leren over de samenleving en dat ze ook verantwoordelijkheid voelen voor hoe het daarmee gaat. Om dit goed te kunnen doen, kijken we naar wat er om ons heen gebeurt. We willen dat het burgerschapsonderwijs past bij wat de leerlingen meemaken en waar ze in geïnteresseerd zijn.

We hebben een aantal belangrijke doelen voor ons onderwijs over burgerschap:

- Onze leerlingen leren vaardigheden die ze nodig hebben om goed mee te kunnen doen in onze democratische samenleving.
- We helpen de leerlingen om te begrijpen hoe een democratische cultuur werkt. We willen dat ze vriendelijk en menselijk met anderen en de wereld om hen heen omgaan
- We vinden het belangrijk dat de leerlingen nadenken over wie ze zijn, hoe ze de wereld zien en hoe ze zich tot anderen willen verhouden.

We gebruiken het programma “Vreedzaam” om ons te helpen bij het leren over burgerschap. Dit programma helpt ons om de kinderen op een goede manier te leren over het leven samen met anderen in onze samenleving.

right_image