banner
Verlof aanvragen

Verlof aanvragen
In elk gezin kunnen er bijzondere omstandigheden zijn. Als u wilt weten of uw kind voor deze gebeurtenis vrij mag zijn, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met de directeur van de school. De directeur kan, afhankelijk van de situatie, verlof verlenen voor één of twee dagen.

En wat als je op vakantie wilt buiten de schoolvakanties om?
Nou, dat is best lastig. Meestal kan dat niet. Maar héél soms mag de directeur toch "ja" zeggen voor maximaal tien vrije dagen.
Wil je dat vragen? Doe dat dan ruim op tijd, liefst zes weken van tevoren en overleg dan met de directeur. Die heeft ook de papieren die je moet invullen. Als je kind er niet is op school en dat was niet afgesproken, dan melden we dat aan de leerplichtambtenaar.

right_image