banner
Kernwaarden

Kernwaarden
In het onderwijs bij De Architect liggen vijf fundamentele kernwaarden die de grondslag vormen van onze pedagogische visie en dagelijkse praktijk. Deze waarden zijn niet enkel de bouwstenen van ons onderwijs maar weven zich ook door de sociale en emotionele ontwikkeling van onze leerlingen. Hieronder belichten we elke kernwaarde afzonderlijk:

 1. Verantwoordelijkheid
  Wij leren onze leerlingen om eigenaarschap te nemen over hun leerproces en hun gedrag. Dit doen we door ze te betrekken bij besluitvorming, ze zelfstandigheid te geven in hun leerproces, en ze bewust te maken van hun rol binnen de gemeenschap. Het ontwikkelen van een verantwoordelijkheidsgevoel draagt bij aan de zelfstandigheid en integriteit van onze leerlingen.
 2. Respectvol
  Respect hebben voor elkaar, voor onze omgeving en voor onszelf is een fundamenteel principe dat we onze leerlingen bijbrengen. Het gaat hierbij om luisteren naar elkaar, waarderen van verschillen, en het tonen van empathie. Wij onderwijzen en leven respect voor in de dagelijkse omgang en in de manier waarop we met uitdagingen en conflicten omgaan.
 3. Plezier
  Plezier in leren is cruciaal voor de intrinsieke motivatie van onze leerlingen. Door een energieke en positieve leeromgeving te creëren, stimuleren we de natuurlijke nieuwsgierigheid en vreugde van ieder kind. Wij geloven dat plezier en leren hand in hand gaan, en streven ernaar om elke dag een avontuur van ontdekking en verbeelding te maken.
 4. Vertrouwen
  Vertrouwen vormt de basis van elke veilige leeromgeving. Bij De Architect zetten we in op het bouwen van vertrouwen tussen leerlingen onderling, en tussen leerlingen en leerkrachten. We moedigen leerlingen aan om in zichzelf en elkaar te geloven en creëren een veilige haven waarin ze fouten mogen maken, risico’s kunnen nemen, en nieuwe uitdagingen aangaan.
 5. Aandacht voor Iedereen
  Ieder kind is uniek en verdient het om gezien en gehoord te worden. Onze leerkrachten zijn toegewijd aan het herkennen van de unieke behoeften, talenten, en uitdagingen van elk kind. We benaderen iedere leerling als individu en zorgen dat er ruimte is voor persoonlijke aandacht, begeleiding en waardering.

Deze kernwaarden zijn de pilaren die onze school ondersteunen in het bieden van een rijke, ondersteunende en inclusieve leeromgeving. Elk kind wordt op waarde geschat en begeleid in het worden van de beste versie van zichzelf. We bouwen samen aan een toekomst met fundamenten in plezier, vertrouwen, respect, verantwoordelijkheid en aandacht voor iedereen.

right_image