banner
Ouderraad (OR)

Ouderraad (OR)
De ouderraad bestaat uit ouders en draagt zorg voor de coördinatie en participatie van ouders aan activiteiten, zoals allerlei feesten, bibliotheek, praktische hulp etc. Een belangrijk middel hierbij is de vrijwillige ouderbijdrage.

De ouderraad legt over de besteding van de ouderbijdrage verantwoording af aan de Medezeggenschapsraad. De penningmeester van de ouderraad beheert de gelden van de ouderbijdrage en de schoolreizen.

Ouderbijdrage
De vrijwillige ouderbijdrage wordt per jaar vastgesteld. De ouderbijdrage wordt vooral gebruikt voor de expertlessen, culturele activiteiten en excursies passend bij het thema. Maar uiteraard ook voor het sinterklaasfeest, kerstfeest, sportactiviteiten en voor een aardigheidje bij bijv. sportdagen of bij een winter- of zomerfeest.

Voor de verschillende activiteiten die op school plaatsvinden, zijn er commissies gevormd. Hierin zitten teamleden en leden van de ouderraad. Zij bereiden de feesten en activiteiten  samen voor.

right_image