banner
tussen- en buitenschoolse opvang

Tussenschoolse opvang (overblijf)

Uw kind kan tussen de middag op school overblijven. De groep waarin uw kind overblijft bestaat uit maximaal 12 kinderen. De overblijf wordt georganiseerd door vaste overblijfkrachten.

Aanmelden: Via een nieuw aanmeldsysteem. Komt z.s.m. hier te staan!!! kan via...... Als u wilt dat uw kind overblijft, kunt u hierop de naam van uw kind invullen. Elke groep heeft ook een aparte plek bij de klas waar u het eten en drinken voor uw kind tijdens de overblijf kunt plaatsen.

Overblijven kost per keer €2,50. U kunt ook een strippenkaart kopen:
10x overblijven voor €14,00.
20x overblijven voor €26,00.

Buitenschoolse opvang

Wij werken met o.a. "Villa Mundial". Zij springt in bij de leerlijnen van onze Brede School De Bouwmeester. Villa Mundial verzorgt opvang voor uw kind voor- en na school en tijdens studiedagen en vakanties.

right_image

Villa Mundial

Meer informatie:
www.villamundial.nl