banner
mr

De MR-leden, bestaande uit teamleden en ouders, praten mee en beslissen mee over schoolaangelegenheden. De MR heeft regelmatig overleg. De directeur sluit regelmatig aan bij deze overleggen.

De MR leden van De Architect zijn:
Patrick van Olffen (oudergeleding)
Remco Keijser (oudergeleding)
Anita van der Plasse (teamgeleding)
Els Fopma secretaris (teamgeleding)

Taak voorzitter zal zsm bekend worden.
Mailen kan naar: mr@architect.asg.nl