banner
zorg

We houden de ontwikkeling en de resultaten van uw kind bij in ons leerlingvolgsysteem. Uw kind krijgt twee keer per jaar een rapport en kort daarop heeft u een gesprek met de leerkracht over de vorderingen van uw kind. Vanaf het tweede rapport in groep 4 is uw kind bij dit gesprek aanwezig. Zo leert uw kind al vroeg na te denken en mee te praten over wat het al allemaal kan en wat het nog gaat leren. Is er tussentijds aanleiding om over uw kind in gesprek te gaan, dan is daar natuurlijk ruimte voor.

Onze school werkt samen met verschillende instanties die het team ondersteunen als er factoren zijn die een optimale ontwikkeling van een kind in de weg staan. De Intern Begeleider van De Architect coördineert deze ondersteuning en heeft hierover altijd contact met ouders.

right_image

Onze Intern Begeleider

Lonneke van Hezewijk
Aanwezig op dinsdag, donderdag en vrijdag