banner
sterk in de klas

Sterk in de klas

Aan onze school is een pedagogisch medewerker, Gera Sprenkels, verbonden van ‘Sterk in de klas’. Het is een project dat samen met de school wordt uitgevoerd.
Ons doel is met elkaar (ouders, leerkracht, intern begeleider en pedagogisch medewerker) het kind te ondersteunen in de sociaal emotionele ontwikkeling. U kunt dan denken aan kinderen die gepest worden in de klas, kinderen die andere pesten, kinderen die zich moeilijk kunnen concentreren, kinderen die moeite hebben om hun emoties te uiten en daardoor bijvoorbeeld snel boos worden, kinderen die heel verlegen zijn en het moeilijk vinden om vrienden te maken enzovoort.

De aanmelding voor Sterk in de klas verloopt via de intern begeleider van school. Wilt u hier gebruik van maken bespreek dit dan met de leerkracht van uw kind.

Inloop uur:
Hiernaast hebben we ook een inloop uur waar u uw vragen over de opvoeding van uw kind(eren) kunt bespreken. Dit is toegankelijk voor alle ouders, dus ook als uw kind nog niet is aangemeld. Samen komen we vast tot een paar tips waarmee u weer verder kunt!

g.sprenkels@architect.asg.nl.

of leg de vraag neer bij de leerkracht, dan neemt Gera met u contact op.

We streven allen hetzelfde doel na: het kind met plezier naar school en sterk in de klas!

right_image